METAL

METAL, МЕТАЛЛ – ТӨМӨРЛӨГ

(цахилгаан ба дулаан дамжуулдаг, давтагдах болон сунгагдах шинж чанартай, ихэнхдээ гялалзсан өнгөтэй бодисуудын нэг)

Бусадтай хуваалцах: