LIFT

LIFT, ЛИФТ – ӨРГҮҮР

(барилга, уурхай зэргийн өөр өөр давхар эсвэл түвшинд хүмүүсийг өргөн эсвэл буулган хүргэх тавцан эсвэл бүхээг)

Бусадтай хуваалцах: