HAMBURGER

HAMBURGER, ГАМБУРГЕР – ХАВС

(үхрийн татсан махыг хавтгай дугуй хэлбэрт оруулан хайрч эсвэл шараад хачир нэмж хөөмөлд хавчуулан идэх хоол)

Бусадтай хуваалцах: