KINETICS

KINETICS, КИНЕТИКА – ХӨДЛӨГ ЗҮЙ

(биеийн хөдөлгөөн ба түүний шалтгаан хоорондын хамаарлыг судлах бодис зүйн ухаан)

Бусадтай хуваалцах: