DAGGER

DAGGER, КИНЖАЛ, ЧИНЖААЛ – ЮЛД

(хурц үзүүртэй, сэлэмнээс богинохон, хоёр талдаа иртэй хатгаж сүлбэх хүйтэн мэс)

Бусадтай хуваалцах: