JUGGLER

JUGGLER, ЖОНГЛЁР, ЖОНГЛЁРЧ – САВААЧЛАГЧ

(хэд хэдэн биетийг ихэвчлэн хоёр гараараа ээлжлэн дээш шидэж зөрүүлэн барьж буцаан хөөргөх үзүүлбэр гүйцэтгэгч)

Бусадтай хуваалцах: