INTERNATIONALIST

INTERNATIONALIST, ИНТЕРНАЦИОНАЛЧ – ОРОНЧЛООЧ

(нийгэм журмын болон эв хамтын ажиллагаанд нийлж оролцохоор байгуулагдсан орон орны улс төрийн намуудын холбоог дэмжсэн үзэлтэй хүн)

Бусадтай хуваалцах: