INTERNATIONALISM

INTERNATIONALISM, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ – ОРОНЧЛОХУЙ

(нийгэм журмын болон эв хамтын ажиллагаанд нийлж оролцохоор байгуулагдсан орон орны улс төрийн намуудын холбооны зарчмууд)

Бусадтай хуваалцах: