IDEALIST

IDEALIST, ИДЕАЛИСТ – ХАРААШРАГЧ

(мэдлэгийн тусагдахуун оюун ухаанаас хамааралтай гэж үздэг хүн)

Бусадтай хуваалцах: