HUNGARIAN

HUNGARIAN, ВЕНГЕРСКИЙ, УНГАР, УУНГӨР – МАЖАР

(мажар улс, үндэстэн, хүнтэй холбоотойг заасан)

Бусадтай хуваалцах: