GENE

GENE, ГЕН – ТӨРЦ

(амьд бие махбодийн тодорхой нэг шинж чанарыг тодорхойлох удамшлын мэдээллийг агуулах бүтэц)

Бусадтай хуваалцах: