FORMALIST

FORMALIST, ФОРМАЛИСТ – ХЭЛБЭРДЭГЧ

(хэлбэр, харагдах байдлыг илүүд үзэх нэгэн)

Бусадтай хуваалцах: