EXTREMIST

EXTREMIST, ЭКСТРЕМИСТ – ТУЙЛШРАГЧ

(нийгэмд зонхилох санаа бодлоос хол гажиж, ёс суртахууны жишгийг эвдсэн улс төр эсвэл шашинд хамааралтай үзэл бодол бүхий хүн)

Бусадтай хуваалцах: