ECHOGRAPH

ECHOGRAPH, ЭХОГРАФ – ЦУУРАЙ БИЧИГЧ

(цуурайн бичлэг хийх, дэлгэцээр дүрсэлж харуулах төхөөрөмж)

Бусадтай хуваалцах: