ELECTRODE

ELECTRODE, ЭЛЕКТРОД – ЖИРИЙ

(хэлхээний төмөрлөг бус хэсэг болох хагас дамжуулагч, хоосорго зэрэгтэй хүрэлцэх цахилгаан дамжуулагч)

Бусадтай хуваалцах: