DIPLOMAT

DIPLOMAT, ДИПЛОМАТ, ДИПЛОМАТЧ – НАЙРАМЧ

(нэг улсыг нөгөөд төлөөлөх албан тушаалтан)

Бусадтай хуваалцах: