ECOSYSTEM

ECOSYSTEM, ЭКОСИСТЕМ – ОРЧИН ТОГТОЛЦОО

(амьд бие махбодийн өөр хоорондоо болон хүрээлэх амьгүй байгальтайгаа шүтэлцсэн нэгдэл)

Бусадтай хуваалцах: