DUEL

DUEL, ДУЭЛЬ – ИРҮҮЛ

(нэр төрөө сэргээхийн тулд амиа өгөхөд ч бэлэн гэдгээ харуулахыг зорьсон ижил төрлийн зэвсэгтэй хоёр хүний хоорондын тулаан)

Бусадтай хуваалцах: