DOCTOR

DOCTOR, ДОКТОР – ЗҮЙЧ

(их сургуулийн хамгийн өндөр төвшингийн эрдмийн зэрэгтэй хүн)

Бусадтай хуваалцах: