CRIMINALISTICS

CRIMINALISTICS, КРИМИНАЛИСТИКА – ЗЭМТГЭЭ

(гэмт хэргийг илрүүлэхэд туслан шүүн таслах үйл ажиллагаанд зориулж баримтжуулах хавсарга шинжлэх ухаан)

Бусадтай хуваалцах: