DISTRIBUTOR

DISTRIBUTOR, ТРАМБЛЕР – ТАСЛАН ХУВААРИЛАГЧ

(дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн очлууруудад цахилгаан гүйдлийг ээлжилж өгөх төхөөрөмж)

Бусадтай хуваалцах: