DIODE

DIODE, ДИОД – ХОЁРОЛ

(цахилгаан гүйдлийг нэг чигт дамжуулах хоёр төгсгөлтэй цахим бүрдүүлбэр)

Бусадтай хуваалцах: