DIAMOND

DIAMOND, АЛМАЗ, АЛМААЗ – ОЧИР ЭРДЭНЭ

(цэвэр нүүрстөрөгчийн талстуудаас тогтсон бүтэцтэй үнэт чулуу, байгаль дээрх хамгийн хатуу бодис)

Бусадтай хуваалцах: