AGGREGATE

AGGREGATE, АГРЕГАТ – ХЭЛХЭС

(өөр өөр зүйлсийг нэг дор нэг зорилгын дор нэгтгэсэн бүтэц)

Бусадтай хуваалцах: