DIAGRAM

DIAGRAM, ДИАГРАММА – БҮДҮҮВЧ

(аливаа зүйл ба түүний хэсгүүдийн ерөнхий дүр төрхийг харуулсан зураг)

Бусадтай хуваалцах: