DEFECT

DEFECT, ДЕФЕКТ – СЭВ

(аль нэг талаараа дутагдалтай, төгс бус, жишигт хүрэхгүй байдал)

Бусадтай хуваалцах: