CRANKCASE

CRANKCASE, КАРТЕР, КААСЧИР – АТИРС

(дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн тахир голын гэр)

Бусадтай хуваалцах: