CONCERN

CONCERN, KONZERN, КОНЦЕРН – ХАМШАА

(ашиг олохоор үйл ажиллагаа явуулдаг ажил хэрэг, байгууллага)

Бусадтай хуваалцах: