COMPRESSOR

COMPRESSOR, КОМПРЕССОР – ШАХАР

(агаар, хий зэргийн даралтыг нэмэгдүүлэх төхөөрөмж)

Бусадтай хуваалцах: