COMPRESS

COMPRESS, КОМПРЕСС – ЖИН

(үрэвсэл намдаах, цус тогтоох гэх мэт зорилгоор биеийн аль нэг хэсэгт тавих хөвөн, самбай, бөс зэрэг)

Бусадтай хуваалцах: