COCOA

COCOA, КАКАО – БОРХ

(Theobroma cacao гэх мөнх ногоон модны үрээс гаргасан бор өнгөтэй нунтаг)

Бусадтай хуваалцах: