CLOWN

CLOWN – АЛИАЛАГЧ

(хөгжилтэй хувцас өмсөж, том улаан хамар зүүгээд хөгтэй зүйлс хийн хүмүүсийг инээлгэх зугаацуулагч)

Бусадтай хуваалцах: