CLIP

CLIP – ХАВЧААР

(юмыг хооронд нь холбох эсвэл нэгийг нөгөөд нь тогтоох хэрэгсэл)

Бусадтай хуваалцах: