BARTER

BARTER, БАРТЕР – ТОЛИГ

(мөнгө хэрэглэхгүйгээр бараа эсвэл үйлчилгээг солилцох үйл явц)

Бусадтай хуваалцах: