CILIUM

CILIUM – СОРМУУС

(зарим эсийн гадаргууд олон тоотой байрлаж, хөдөлгөх эсвэл эргэн тойрны шингэнд урсгал үүсгэх үүрэгтэй, богино үс мэт хэлбэртэй, чичрэх хөдөлгөөнтэй бүтэц)

Бусадтай хуваалцах: