CHOKE

CHOKE – ХАХАХ

(уушги руу агаар дамжуулах зам бөглөрч хангалттай агаар авч чадахгүй эсвэл огт амьсгалж чадахгүй болох)

Бусадтай хуваалцах: