BONY PELVIS

BONY PELVIS – ААРЦАГ ЯС

(нуруу ба хөлийг голдоо хөндий үүсгэн холбох бүлэг яс)

Бусадтай хуваалцах: