CHAMBER POT

CHAMBER POT, ГОРШОК, ГОРШООНК – ХӨТӨВЧ

(шээс, ялгадас зэргийг тосох сав)

Бусадтай хуваалцах: