CARCASS

CARCASS, КАРКАС, КАРКАЗ – АРАГ

(барилга, хөлөг онгоц зэргийн тулгуур бүтэц)

Бусадтай хуваалцах: