CALCULATOR

CALCULATOR, КАЛЬКУЛЯТОР, ТООНЫ МАШИН – БОДУУР

(тооны үйлдлүүд хийх жижиг хэмжээтэй цахим хэрэгсэл)

Бусадтай хуваалцах: