CALORIMETER

CALORIMETER, КАЛОРИМЕТР – ИЛЧГЭНҮҮР

(хувилахуйн урвал, бодисын төлөв эсвэл хэлбэр өөрчлөгдөх үеийн дулааны үзүүлэлтүүдийг хэмжих багаж)

Бусадтай хуваалцах: