CAESIUM

CAESIUM, ЦЕЗИЙ – ЦЭНХ

(мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, маш зөөлөн, тасалгааны хэмд шингэн төлөвтэй, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлдэг хувилахуйн махбодь)

Бусадтай хуваалцах: