TANTALUM

ЖИРҮҮ

(хатуу, гялалзсан цайвар цэнхэр өнгөтэй, төмөрлөгийн шинж чанарыг үзүүлэх хувилахуйн ховор бүрэлдүүлбэр)