DESKTOP COMPUTER

ШИРЭЭНИЙ ТООЦООЛУУР

(ширээн дээр байрлуулах зориулалттай хувийн тооцоолуур)