PUTTY

ХАГЛАА

(цонхны шил тогтоох, нүх сүв бөглөх зэрэгт хэрэглэх хатахдаа хатуурдаг, зууралдсан өтгөн бодис)