INDUCTIVE

АВАНХАЙ

(цахилгаан эсвэл соронзон нөлөөнд автахыг заасан)