FARMER

АХУЙТАН

(ногоо тариа ургуулах, мал амьтан өсгөх аж ахуй эрхэлдэг хүн)