FARM

АЖ АХУЙ

(ногоо тариа ургуулах, мал амьтан өсгөх газар ба дээр нь барьсан хашаа саравч болон орон гэр бүхэлдээ)