CONTAINER

ЧИНГЭЛЭГ

(зөөх болон шилжүүлэхэд хялбар байхаар хийгдсэн, дотор нь бараа тээвэрлэх зориулалттай, үүд хаалга ба цоож цуурга бүхий жишиг хэмжээтэй ган хайрцаг)