CONTACT LENS

ХҮРШИЛ

(харааны согог засах, гоёлын гэх мэт зорилгоор нүдний алим дээр тавих нимгэн мэшил)